Akredytacje

Polskie Centrum Akredytacji - Badania

ilac-MRA

Certyfikat Akredytacji
Nr AB 251
ważny od 1998

Dziedzina badań

  • właściwości fizyko-chemiczne
  • właściwości fizyko-mechaniczne
  • pobieranie próbek do badań
  • radiacja

Uwaga - NOWA LOKALIZACJA

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych Sp. z o. o.
ul. Generała Sosnkowskiego 59,
14-100 Ostróda
woj. warmińsko-mazurskie


Zakres badań

Zasadnicza działalność Laboratorium to badanie:

  • elementów murowych ceramicznych
  • elementów murowych silikatowych
  • elementów murowych z betonu kruszywowego
  • stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych ITB 455/2010

Normy

Badamy wyroby zgodnie z nowymi normami przedmiotowymi:
PN-EN 771-1:2011, PN-EN 771-2:2011, PN-EN 771-3:2011


Zakres Akredytacji

System zarządzania Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzone Certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji NR AB 251. Akredytacja naszego Laboratorium jest gwarancją wiarygodności i niezależności uzyskiwanych wyników.

Tutaj możesz pobrać nasz zakres akredytacji

Zapraszamy do współpracy.