Akredytacje

Polskie Centrum Akredytacji - Badania

ilac-MRA

Certyfikat Akredytacji
Nr AB 251
ważny od 1998

Dziedzina badań

  • Badania mechaniczne wyrobów budowlanych
  • Badania właściwości fizycznych wyrobów budowlanych
  • Badania radiochemiczne i promieniowania wyrobów oraz materiałów budowlanych, odpadów

Promieniotwórczość

BADANIE ZAWARTOŚCI NATURALNYCH
PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

(potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228)


Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
na nową instrukcję badawczą ITB 455/2010.


Pomiary stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych
przeprowadzamy za pomocą najnowszego typu trójkanałowego
analizatora radionuklidów Mazar 01.


Do badania promieniotwórczości potrzebna nam jedynie próbka
o wadze około 3 kilogramów.

ilac-MRA