Akredytacje

Polskie Centrum Akredytacji - Badania

ilac-MRA

Certyfikat Akredytacji
Nr AB 251
ważny od 1998

Dziedzina badań

  • Badania mechaniczne wyrobów budowlanych
  • Badania właściwości fizycznych wyrobów budowlanych
  • Badania radiochemiczne i promieniowania wyrobów oraz materiałów budowlanych, odpadów

Kontakt

  • tel. (0-89) 5 130 831, tel./fax (0-89) 5 130 830
  • tel. 606-470-321 do Prezes mgr inż. Ludmiły Rozenberg
  • tel. 660-777-948 do Wiceprezesa mgr Witolda Rozenberga
  • email: lbmb@wp.pl

Adres - NOWA LOKALIZACJA

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych Sp. z o. o.
ul. Generała Sosnkowskiego 59,
14-100 Ostróda
woj. warmińsko-mazurskie


Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000012661
NIP: 739-29-65-663
Wysokość Kapitału Zakładowego: 50 000 zł