Akredytacje

Polskie Centrum Akredytacji - Badania

ilac-MRA

Certyfikat Akredytacji
Nr AB 251
ważny od 1998

Dziedzina badań

 • Badania mechaniczne wyrobów budowlanych
 • Badania właściwości fizycznych wyrobów budowlanych
 • Badania radiochemiczne i promieniowania wyrobów oraz materiałów budowlanych, odpadów

Silikaty

Oferta obejmuje komplet badań Państwa wyrobów według aktualnej normy PN-EN 771-2


Kompleksowo wykonujemy zarówno badania typu jak i badania kontrolne.

 • Obliczanie współczynnika przewodności cieplnej według normy PN-EN 1745, PN-EN ISO 6946,
 • Wymiary, kształt i budowa,
 • Wytrzymałość na ściskanie,
 • Objętość drążeń (objętość brutto, objętość netto),
 • Udział procentowy drążeń,
 • Określenie absorpcji wody,
 • Gęstość netto w stanie suchym,
 • Gęstość brutto w stanie suchym,
 • Oznaczenie płaskości powierzchni licowych,
 • Określenie odporności na zamrażanie odmrażanie (trwałość).


Dodatkowo wykonujemy Zakładowa Kontrolę Produkcji (ZKP) oraz opracowujemy procedury i instrukcje związane z jej działaniem.
Wykonujemy również dokumentacje niezbędną do sprzedaży elementów murowych silikatowych tj. Specyfikacje, Etykiety, Deklaracje.

ilac-MRA