Akredytacje

Polskie Centrum Akredytacji - Badania

ilac-MRA

Certyfikat Akredytacji
Nr AB 251
ważny od 1998

Dziedzina badań

  • Badania mechaniczne wyrobów budowlanych
  • Badania właściwości fizycznych wyrobów budowlanych
  • Badania radiochemiczne i promieniowania wyrobów oraz materiałów budowlanych, odpadów

Ceramika

Oferta obejmuje komplet badań Państwa wyrobów według aktualnej normy PN-EN 771-1.


Kompleksowo wykonujemy zarówno badania typu jak i badania kontrolne.


Laboratorium specjalizuje się w badaniach:

  • Obliczanie współczynnika przewodności cieplnej według normy PN-EN 1745, PN-EN ISO 6946,
  • badania zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych według nowej instrukcji ITB 455/2010,
  • badania pustaków ceramicznych wentylacyjnych według normy PN-B-12014:2009,
  • badania Straty prażenia,
  • badania zawartości węglanu wapnia w masie produkcyjnej metodą Scheiblera,
  • wykonywanie analiz granulometrycznych glin i mas do produkcji metodą Winklera, polegającą na ustaleniu zawartości procentowej w masie ziaren o granulacji najdrobniejszych frakcji, które odpowiadają za plastyczność mas, a co za tym idzie za skurczliwość suszenia, czas suszenia i zmniejszenie ilości braków suszenia. Celem badania jest analiza składu mas do produkcji.


Wyniki badań są honorowane przez Nadzór Budowlany oraz Jednostki Certyfikujące Systemy Zakładowej Kontroli Produkcji ze względu na Akredytację Naszego Laboratorium.

ilac-MRA