Akredytacje

Polskie Centrum Akredytacji - Badania

ilac-MRA

Certyfikat Akredytacji
Nr AB 251
ważny od 1998

Dziedzina badań

  • Badania mechaniczne wyrobów budowlanych
  • Badania właściwości fizycznych wyrobów budowlanych
  • Badania radiochemiczne i promieniowania wyrobów oraz materiałów budowlanych, odpadów

Uwaga - NOWA LOKALIZACJA

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych Sp. z o. o.
ul. Generała Sosnkowskiego 59,
14-100 Ostróda
woj. warmińsko-mazurskie


Zakres badań

Zasadnicza działalność Laboratorium to badanie:

  • elementów murowych ceramicznych
  • elementów murowych silikatowych
  • elementów murowych z betonu kruszywowego
  • stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych ITB 455/2010
  • elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia dotyczące badań elementów silikatowych i ceramicznych.

Zapoznanie uczestników z metodyką norm badawczych podzielone jest na 2 etapy:

* część teoretyczna, zapoznanie z normami, duża ilość materiałów dydaktycznych.
* część praktyczna, każde z badań jest pokazywane uczestnikom szkolenia.


Normy

Badamy wyroby zgodnie z aktualnymi normami przedmiotowymi:
PN-EN 771-1, PN-EN 771-2, PN-EN 771-3, PN-EN 771-4


Zakres Akredytacji

System zarządzania Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzone Certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji NR AB 251. Akredytacja naszego Laboratorium jest gwarancją wiarygodności i niezależności uzyskiwanych wyników.

Tutaj możesz pobrać nasz zakres akredytacji

Zapraszamy do współpracy.